Przemysław Dziarnowski

Instruktor żeglarstwa PZŻ, instruktor motorowodny PZMiNW, egzaminator PZMiNW oraz egzaminator PZŻ. Posiada uprawnienia kapitana jachtowego i kapitana motorowodnego. Jest instruktorem i egzaminatorem PZMiNW oraz egzaminatorem PZŻ. Nurek OWD. Posiada licencje na holowanie obiektów pływających i statków powietrznych. Ukończył również kurs kierownika wypoczynku, kurs pedagogiczny dla nauczycieli oraz szkolenie BLS/AED. Studiował na kierunku Turystyka i Rekreacja.

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, a obecnym Centrum Żeglarskim pracuje od 2012 r. Początkowo pod opiekę otrzymał jednostkę Forsycję, a następnie przejął sekcję Skipperów. Obecnie jest Kierownikiem Wychowania Żeglarskiego w Centrum Żeglarskim.

"Z żeglarstwem związany jestem od 10 roku życia. Początkowo jako wychowanek szkółki żeglarskiej JK AZS Szczecin, później Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży i MOS ECEWiŻ. Swoją żeglarską pasję rozwijałem na Optimistach, Carinach i Skipperach. Jestem pasjonatem wszystkiego co związane z żeglarstwem."