Ułatwienia dostępu

Czy chcesz rozwijać swoje umiejętności żeglarskie i dzielić się pasją z innymi? Zostań Nauczycielem Żeglowania PZŻ!

 

Zapraszamy członków klubów zrzeszonych w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim na kurs zakończony egzaminem na stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ.

Kurs organizowany przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski odbędzie się w systemie weekendowym w dniach od 3 listopada do 2 grudnia na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie – współorganizatora szkolenia. Egzamin planowany jest na 3 grudnia.

Warunkiem uzyskania stopnia Nauczyciel Żeglowania (odpowiednika dawnego Młodszego Instruktora Żeglarstwa) jest:

ukończenie 18 roku życia,
posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego przed komisją egzaminacyjną PZŻ,
posiadanie umiejętność pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Cena kursu: 900 zł (plus egzamin PZŻ 320 zł).

Baner Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III”. Nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.10.00-32-B025/17-00 z dnia 14.09.2018 roku.

NASI PARTNERZY

NASZE REALIZACJE

Logo Centrum Żeglarskie

Znajdziesz nas na:

Nawigacja

Zobacz także

Centrum Żeglarskie

ul. Przestrzenna 19

70-800 Szczecin

tel.: +48 91 460 08 44

Schronisko

tel.: +48 91 461 53 91

Bosman

tel.: +48 725 495 280

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

E-rekrutacja
Rekrutacja
Wolontariusze
Rekrutacja
Reprezentacja