• W poniedziałek, 17 września wystartował projekt „Taniec pod Żaglami II. Polsko-niemieckie spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Centrum Żeglarskie jest pomysłodawcą i realizatorem inicjatywy spotkań transgranicznych i integracji niepełnosprawnej młodzieży poprzez aktywności wodne oraz sport.

   

  Projekt wymiany polsko-niemieckiej odbywa się w terminie: 17-21 września. Uczestniczy w nim młodzież niepełnosprawna intelektualnie z Polski i Niemiec - po 14 osób z każdego z krajów (10 uczniów i 4 opiekunów/grupa). Współpraca obejmuje szkoły: Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 25 w Szczecinie oraz DRK Schule z Patzig (Rugia). 

   

  1


  Projekt stanowi kontynuację prowadzonych przez nas programów, do których zapraszamy młodzież niepełnosprawnyą intelektualnie. Z partnerami z Polski i Niemiec współpracujemy już od roku 2010.

   

  2

   

  Głównym celem transgranicznego spotkania jest edukacja morska połączona z elementami integracji społecznej. Osobom o trudniejszej pozycji społecznej, otwiera to możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w ich codziennym życiu. Dzięki uczestnictwu w warsztatach tanecznych młodzież podnosi sprawność psychofizyczną, uczy się współdziałania w grupie. Rozwijają się umiejętności artystycznie i estetycznie, wzrasta samoocena, a kompleksy i nieśmiałość schodzą na drugi pla. Podczas zajęć na wodzie uczestnicy wykonują prace bosmańskie i stają się częścią załogi (niezależnie od stopnia niepełnosprawności). Stwarza to niepowtarzalną szansę do nauki współpracy, solidarności oraz odnajdowania się w nowych, nieznanych i trudnych sytuacjach. Każdy z uczestników otrzyma swój zakres obowiązków, będący w zakresie jego możliwości psychoruchowych. 

   

  3

   

  Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” oraz ze środków Współpracy Polsko – Niemieckiej.

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku

 
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.