• Z końcem czerwca startuje półkolonia żeglarska, która organizowana jest w formie stacjonarnego wakacyjnego kursu na stopień żeglarza jachtowego dla młodzieży.

   

   

  Werbena

   

  miejsce: przystań Centrum Żeglarskiego, ul. Przestrzenna 19 (pod masztem)
  termin: 26.06 - 05.07.2018 r.
  godzina: 8.30-17.00

   

  Szkolenie

   

  Celem kursu jest nauczenie uczestnika zajęć prowadzenia jachtu żaglowego po wodach śródlądowych i morskich wodach wewnętrznych (w porze dziennej). Zajęcia odbywają się na lądzie (teoria) oraz na wodzie (praktyka). W ramach zajęć teoretycznych, uczestnicy będą rozwiązywać przykładowe testy egzaminacyjne. Część praktyczna szkolenia odbywa się na jachtach typu Janmor 22. Zajęcia na wodzie prowadzone są w różnych warunkach pogodowych. Nie prowadzi się zajęć gdy są ulewy, obfite długotrwałe opady lub wiatr sztormowy.
  Zwieńczeniem półkolonii będzie możliwość podejścia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego. Podejście do egzaminu jest nieobowiązkowe. Egzamin jest prowadzony przez Komisję Egzaminacyjną (zewnętrzną) po uiszczeniu dodatkowej opłaty 250 zł na konto organu egzaminującego (młodzież ucząca się do lat 26 płaci 50 % stawki, tj. 125 zł).
  Kurs zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty, jako wypoczynek wakacyjny dla młodzieży!

   

  Zakres szkolenia
  (zakres wymagań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego, zgodnie z wytycznymi PZŻ)

   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r.
  w sprawie uprawiania turystyki wodnej

  I. Wiedza teoretyczna

  1. Budowa jachtów, w tym:
  a/ zasady obsługi instalacji jachtowych,
  b/ obsługa silnika jachtowego.
  2. Teoria żeglowania, w tym:
  a/ kursy jachtu względem wiatru,
  b/ wiatr rzeczywisty i pozorny,
  c/ praca żagli oraz działanie steru,
  d/ siły działające na jacht,
  e/ stateczność jachtu,
  f/ żegluga w trudnych warunkach pogodowych.

  3. Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.

  4. Podstawy locji, w tym:
  a/ znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  b/ mapy i przewodniki,
  c/ drogi wodne i budowle hydrotechniczne.

  5. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b/ wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  c/ działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  d/ ratowanie człowieka za burtą,
  e/ udzielanie pierwszej pomocy,
  f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  g/ sztrandowanie.

  6. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  a/ skala prędkości wiatru,
  b/ zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  c/ komunikaty meteorologiczne.

  7. Pomoce nawigacyjne.

  8. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.

  9. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

  10. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.


  II. Umiejętności praktyczne

  1. Manewry pod żaglami w zakresie:
  a/ optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  b/ prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  c/ sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

  2. Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
  a/ kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  b/ umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
  c/ alarm „człowiek za burtą”.

  3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

  4. Praca w charakterze członka załogi:
  a/ wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
  b/ odpowiadanie na komendy,
  c/ zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.

  5. Prace bosmańskie:
  a/ umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  b/ podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

   

  Zapewniamy: 

  •  materiały szkoleniowe: podręcznik;
  • wyżywienie: drugie śniadanie – ok. godz. 12.00, obiad – ok. godz. 15.00;
  • opieka instruktorska;
  • ubezpieczenie NNW;
  • jednostka szkoleniowa.

   

  Jak przygotować się do PÓŁKOLONII ŻEGLARSKIEJ? 

   

  Ubiór musi zapewnić możliwość pływania w każdych warunkach pogodowych. Najlepiej zabrać ze sobą:

  • kurtkę i spodnie nieprzemakalne lub inną odzież chroniącą od wiatru i deszczu;
  • czapkę z daszkiem;
  • krótkie spodenki/długie spodnie;
  • T-shirty;
  • obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie (klapki i kalosze wykluczone!);
  • leki (w przypadku stałego zażywania) tylko i wyłącznie te, które są wskazane w karcie kwalifikacyjnej wypoczynku i są przyjmowane za zgodą i wiedzą rodziców. O przyjmowanych lekach koniecznie należy poinformować osobę prowadzącą kurs
   w pierwszym dniu kursu;
  • krem z wysokim filtrem;
  • okulary przeciwsłoneczne.

  Ubrania mogą ulec zabrudzeniu/uszkodzeniu podczas żeglowania. Bagaż można spakować w mały plecak, miękką torbę, worek żeglarski. Rzeczy można zabierać ze sobą na jacht lub zostawiać na lądzie.

   

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku

 
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.