• Edukacyjna wystawa „Ptaki ujścia rzeki Odry” stanęła na naszej przystani. Na kilkunastu planszach zaprezentowanych zostało aż 60 gatunków żyjących w naszym sąsiedztwie ptaków.

   

  Niestandardowe opisy zobrazowane zostały fotografiami autorstwa Przemysława Wójcika i Cezarego Korkosza. Zdjęcia robione „z ukrycia” przedstawiają ptaki w ich naturalnym środowisku.

  wystawa ptaki


  Ujście Odry należy do najciekawszych obszarów wodno-przyrodniczych w Europie. Zakątek ten jest jednym z ostatnich zachowanych w swym pierwotnym kształcie krajobrazów rzecznych na kontynencie. Tworzy największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów. Ptaki na tym terenie stanowią najliczniejszą grupę zwierząt. Jest ich tu ponad 250 gatunków. Obszar stanowi miejsce odpoczynku i bytowania dla tysięcy gęsi, kaczek, kormoranów i żurawi. Spośród gatunków zagrożonych wyginięciem w skali całej Europy występują tu między innymi rybitwy, bieliki, sowy błotne, kanie oraz unikatowe w skali światowej wodniczki. Jest to bardzo ważny teren dla ptaków wodno-błotnych. Gnieździ się tu spora część krajowej populacji ptaków, w tym wiele czapli siwych, rybitw białoczelnych i czarnych. W okresie ptasich wędrówek występują takie gatunki jak czernica, gęgawa, gęś zbożowa, głowienka i nurogęś. Cały obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej.

  Premiera wystawy odbyła się w VI Liceum Ogólnokształcącym podczas podsumowania warsztatów ekologicznych organizowanych przez Centrum Żeglarskie w listopadzie 2016 roku. Wystawa na Jasnych Błoniach prezentowana była do marca 2017 r.

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku

 
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.