• Rok szkolny dobiega końca więc czas na ostatnie wieści przed wakacyjną przerwą związane z edukacją. Informujemy, że została wydana publikacja naukowa poruszająca temat potencjału żeglarsko-turystycznego.„Infrastruktura żeglarska i komponenty środowiska przyrodniczego transgranicznego obszaru Zalewu Szczecińskiego w opinii żeglarzy” to tytuł pracy doktorskiej, która powstała i została obroniona w oparciu o badania ankietowe i wywiady przeprowadzone z uczestnikami turystyki żeglarskiej, a także dokonana inwentaryzacja zagospodarowania żeglarskiego w wybranych 11 polskich i niemieckich marinach dookoła Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie. Autorem opracowania jest Barbara Osóch.

  Stworzone opracowanie koncentruje się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym potencjałem żeglarsko-turystycznym akwenu Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie, zróżnicowanego pod względem fizjograficznym, zagospodarowania ogólnego i specjalistycznego oraz intensywności wykorzystania. Badania prowadzono w trakcie trzech sezonów żeglarskich (2009-2011). Uczestniczyło w nich 800 respondentów – żeglarzy, motorowodniaków, a także osób związanych z turystyką wodną. Ich wypowiedzi posłużyły ocenie atrakcyjności turystyczno-żeglarskiej akwenów i zagospodarowania turystyczno-żeglarskiego marin.
  okladka1

  Autorka podejmuje próbę uchwycenia powiązań między podstawowymi charakterystykami społeczno-demograficznymi żeglarzy, a ich preferencjami rekreacyjnymi, a także postrzeganiem przez nich zasobów krajobrazowych i infrastrukturalnych.

  Dodatkowo efektem zgromadzonych informacji jest klasyfikacja żeglarzy bazująca na deklarowanych motywach podejmowania aktywności żeglarskiej. Na ich podstawie wyodrębniono 5 typów osobowych:

  • rekreacyjny
  • zdobywczo-poznawczy
  • wychowawczo-moralistyczny
  • snobistyczno-sportowy (możliwy do rozdzielenia na dwa oddzielne)
  • przywódczy.
  Gratulujemy Pani doktor i życzymy więcej sukcesów na kanwie naukowej oraz badań, które w bezpośredni sposób mogą przełożyć się na popularyzację żeglarstwa w naszym regionie.

  Resume_praca_doktorska_Barbara_Osóch


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku

 
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.