Warsztaty eko

Organizowane przez Centrum Żeglarskie warsztaty ekologiczne mają na celu popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, promowanie obszaru „Natura 2000 – Dolina Dolnej Odry” oraz rozbudzanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze. Uczniowie szczecińskich liceów i gimnazjów podczas wspólnych zajęć badają m.in. twardość wody i biorą udział w obserwacjach ornitologicznych.

warsztaty eko_fot_Tomasz Seidler

Kalendarz warsztatów ekologicznych zorganizowanych w 2016 r.:
Marzec 
 • Nietoperze – Fakty i mity. Wykład ZUT.
 • Oznaczanie zasadowości wody. Ćwiczenia laboratoryjne ZUT.
Maj 
 • Fitoindykacja wód. Wykład ZUT.
 • Oznaczanie zasadowości wody. Ćwiczenia laboratoryjne ZUT.
 • Oznaczanie zasadowości wody. Ćwiczenia laboratoryjne ZUT.
 • Jezioro Szmaragdowe – zwiedzanie podziemia, w którym zimują nietoperze.
Czerwiec 
 • Jezioro Szmaragdowe – obserwacja nietoperzy i wykrywanie nietoperzy w lesie.
 • Jezioro Szmaragdowe – obserwacja dna jeziora, pływanie, zwiedzanie miejsc noclegowni nietoperzy.
 • Spływ kajakowy na Sadlińskie Łąki.
 • Badanie czystości wody – pobranie próbek wody w Kanale Odrzańskim.
 • Laboratorium pod chmurką – badanie jakości wody – laboratorium dla Szczecinian.
 • Młodzi Hydrobiolodzy.
 • Eksperymenty fizyczne XIII LO.
 • Eksperymenty fizyczne Politechniki Warszawskiej.
 • Rzeka Płonia – spływ kajakowy.
 • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków POMORZANY. Jakościowe i ilościowe badania czystości wody z akwenów szczecińskich.
 • Jezioro Głębokie – ścieżka ekologiczna.
 • Oznaczanie zasadowości wody. Ćwiczenia laboratoryjne ZUT.
 • Badanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody. Ćwiczenia laboratoryjne ZUT.
 • Badanie czystości wody z akwenów szczecińskich. Ćwiczenia laboratorium ZUT.
 • Jezioro Szmaragdowe – obserwacja dna jeziora, pływanie, zwiedzanie miejsc noclegowni nietoperzy.
Lipiec 
 • Obserwacja nietoperzy – czyszczenie budek w lesie pod Glinną.
 • Laboratorium na wodzie na Dziewannie.
 • Spotkanie z flisakami przy scenie.
 • Poczęstunek w Chacie Flisackiej.
 • Spływ kajakowy na Odrze.
 • Laboratorium pod chmurką – jakościowe i ilościowe badania czystości wody z akwenów szczecińskich.
 • Ćwiczenia laboratoryjne ZUT.
 • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków POMORZANY. Jakościowe i ilościowe badania czystości wody z akwenów szczecińskich.
Wrzesień
 • Ćwiczenia laboratoryjne ZUT.
 • Analiza twardości wody i jej główne zanieczyszczenia.
 • Oznaczanie zasadowości wody.
 • Analiza zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody.
 • Oznaczanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody.
 • Oczyszczalnia – badanie czystości wody – jakościowe i ilościowe z akwenów szczecińskich.
Październik
 • Ćwiczenia laboratoryjne ZUT – badanie zasadowości wody.
 • Analiza twardości wody i jej główne zanieczyszczenia.
 • Analiza zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody.
 • Rejs Dziewanną.
 • Rejs DZ Sadlińskie Łąki.
 • Pracownia  laboratoryjna – oznaczenie zasadowości wody.
 • Warsztaty z fizyki – ćwiczenia „Fale mechaniczne wokół nas”.
 • Wykład z fizyki „Organizm ludzki – fascynujące laboratorium fizyczne.
 • Warsztaty z fizyki – ćwiczenia „Fale mechaniczne wokół nas”.
Listopad
 • Podsumowanie warsztatów ekologicznych.
 

zdj. T. Seidler