O projekcie

Projekt "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermünde - na transgranicznym szlaku wodnym" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013     

Projekt zakłada poprawę powszechnie dostępnej infrastruktury dla rozwoju turystyki wodnej w regionie, włączając w to turystów indywidulanych i grupy zorganizowane, w tym osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież. Przystanie po stronie niemieckiej i polskiej stają się bazą dla rozwoju turystyki transgranicznej, ale również bazą dla wspólnych transgranicznych polsko-niemieckich projektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, takich jak:

 • Szkolenia nauczycieli, instruktorów do pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i młodzieżą niepełnosprawną.
 • Przygotowania młodzieży do odpowiedzialnego uczestnictwa w turystyce wodnej poprzez konkursy, szkolenia, kursy, warsztaty stacjonarne i rejsy.
 • Zainteresowania młodzieży sprawami ochrony środowiska naturalnego i popularyzowania spędzania wolnego czasu na łonie przyrody poprzez warsztaty edukacyjne i zawody sportowe.
 • Wymiany młodzieży uczestniczącej w projektach edukacji morskiej i ekologicznej.
 • Szkolenia młodzieży do udziału w rejsach i regatach pełnomorskich.
 • Udział dzieci i młodzieży w cyklicznych corocznych wydarzeniach kształtujących poczucie tożsamości regionalnej oraz Dni Morza i Dni Odry w Szczecinie.
Współpraca partnerów opiera się na projektach realizowanych cyklicznie oraz długofalowo, adresowanych do dzieci i młodzieży w różnym wieku i stopniu sprawności, stosownie do ich możliwości psychofizycznych i obejmuje m.in.:
 • konkursy plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym i fotograficzne dla młodzieży, dotyczące tematyki marynistycznej, zakończone wystawami w obu ośrodkach;
 • konkursy piosenki morskiej i żeglarskiej;
 • konkursy wiedzy o morzu i morskiej historii Pomorza;
 • warsztaty praktyczne - ABC żeglarstwa i sportów wodnych, połączone z kursami udzielania pierwszej pomocy;
 • coroczne rejsy dookoła zalewu łodziami wiosłowo - żaglowymi;
 • coroczne przygotowanie grupy młodzieży do udziału w regatach pełnomorskich;
 • coroczne regaty w różnych klasach.
 

  Zobacz animację


 
Port Jachtowy