• Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Kajakarstwie

  Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Kajakarstwie składają się z 2 rund. Zawody II rundy startują 7 czerwca 2016 r. w Centrum Żeglarskim. Organizatorem jest Centrum Żeglarskie, pod nadzorem MOS.

  Harmonogram startów:

  • Szkoła Podstawowa kl. IV, chłopcy – godzina 10.00
  • Szkoła Podstawowa kl. IV, dziewczęta – godzina 10.30
  • Szkoła Podstawowa kl. V, chłopcy – godzina 11.00
  • Szkoła Podstawowa kl. V, dziewczęta – godzina 11.30
  • Szkoła Podstawowa kl. VI, chłopcy – godzina 12.00
  • Szkoła Podstawowa kl. VI, dziewczęta – godzina 12.30
  • Gimnazjum kl. III, chłopcy – godzina 13.00
  • Gimnazjum kl. III, dziewczęta – godzina 13.30
  • Gimnazjum kl. II, chłopcy – godzina 14.00
  • Gimnazjum kl. II, dziewczęta – godzina 14.30
  • Gimnazjum kl. I, chłopcy – godzina 15.00
  • Gimnazjum kl. I, dziewczęta – godzina 15.30.

  Regulamin zawodów:
  a)   w zawodach biorą udział uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych,
  b)   zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

  • chłopców i dziewcząt szkół podstawowych; kl. IV- dystans  500 metrów, kl. V- dystans  500 metrów, kl. VI- dystans  500 metrów,
  • chłopców i dziewcząt szkół gimnazjalnych kl I, II, III, dystans 500 metrów, starty osobno dla każdego rocznika.

  c)   zawody odbędą się na osadach; dwójkach – kajakach turystycznych,
  d)   do zawodów dopuszczeni są uczniowie nie posiadający przeciwwskazań do zajęć  wf, których rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ich udział w zawodach (zgodnie z zaleceniami WZSZ w Szczecinie) oraz deklarują ich umiejętność pływania. Weryfikację indywidualnych warunków startu  dokonuje opiekun grupy i zgłasza osady organizatorowi na liście zbiorczej potwierdzonej przez sekretariat szkoły.
  e)   szkoła może zgłosić w jednej kategorii maksymalnie 3 osady, nie można łączyć uczniów z kilku szkół,
  f)    zwycięzcą  Mistrzostw zostaje szkoła, która uzyska najwięcej punktów za starty w 2 rundach,
  g)   na końcowy wynik drużyny składa się suma punktów zdobytych przez jej wszystkie osady w dwu rundach,
  h)    kwestie sporne nie objęte niniejszym  regulaminem rozstrzyga Komisja w składzie Sędzia Główny, Przedstawiciel Centrum Żeglarskiego, Przedstawiciel MOS.

  Nagrody
  Za zwycięstwo w jednej rundzie – medale dla 3 pierwszych osad w każdej kategorii wiekowej.
  Za zwycięstwo w Mistrzostwach – Dyplomy i Puchary dla szkół zajmujących miejsca 1-3.
  Nagrody rzeczowe, upominki – w miarę możliwości organizatora.

  Punktacja:
  1 miejsce – 15 pkt
  2 miejsce – 12 pkt
  3 miejsce – 10 pkt
  4 miejsce  – 9   pkt
  5 – 8 miejsca – 8   pkt
  9 – 12 miejsca – 6   pkt
  13 – 16 miejsca – 4   pkt
  17 – 20 miejsca – 2   pkt
  >20 – 1   pkt

  Suma punktów wszystkich startujących uczniów w dwóch rundach składa się na wynik sportowy szkoły.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku