• Pierwszy turnus półkolonii Optimistycznych startuje 20 sierpnia i zakończy się 24 sierpnia. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00.

    Przekzanie dzieci pod opiekę instruktorów nastąpi na terenie Centrum Żeglarskiego w godzinach: 8.30-8.45 przy białym namiocie (w rejonie ogniska).

     

    Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem półkolonii. Uczestnictwo w wypoczynku jest jednoznaczne z jego akceptacją.

     

    Szczegóły oraz niezbędne dokumenty są dostępne tu...Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku