• Zajecia na półkolonii odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.

  W programie w zależności od warunków pogodowych:
  • Bezpieczne ABC– zabawy uczące bezpiecznego zachowania nad wodą i na jachcie, zakładanie kamizelki asekuracyjnej, rzut kołem ratunkowym itp., nauka zasad pierwszej pomocy. 
  • Turystyczne ABC – nauka aktywnego sposobu wypoczynku, wycieczka do Muzeum Techniki w Szczecinie. 
   Taneczne ABC – nauka podstaw tańca współczesnego i klasycznego.
  • Sportowe ABC – zapoznanie z różnymi formami aktywności fizycznej, wyjazd na Basen Laguna w Gryfinie, nauka podstaw Nordic Walkingu.
  • Zabawy integracyjne – zabawy na lądzie z wykorzystaniem elementów rywalizacji sportowej, chust KLANZA itp.
  • Konkursy plastyczne.  PLAN ZAJĘĆ:


  Poniedziałek 
  9.00 - Przywitanie dzieci, zapoznanie z programem zajęć i regulaminem półkolonii. Podział na grupy. Zapoznanie z opiekunami. Pogadanka – zachowuj się bezpiecznie w czasie zabawy na przystani. 
  9.30 - Apel pod masztem.
  9.45 - Zajęcia w sali – Bezpieczne ABC.
  12.00 - Posiłek – II śniadanie.
  13.00 - Zabawy integracyjne.
  15.00 - Obiad.
  15.30 - Gry i zabawy na lądzie. Podsumowanie dnia.

  Wtorek

  9.00 - Apel pod masztem.
  9.15 - Zabawy integracyjne.
  9.45 - Wycieczka do Muzeum Techniki w Szczecinie.
  ok. 12.00 - Posiłek – II śniadanie w postaci suchego prowiantu.
  14.45 - Powrót do Centrum Żeglarskiego.
  15.00 - Obiad.
  15.30 - Gry i zabawy na lądzie. Podsumowanie dnia.

  Środa
  9.00 - Apel pod masztem.
  9.15 - Zabawy intergracyjne.
  9.45 - Zajęcia taneczne.
  12.00 - Posiłek – II śniadanie.
  13.00 - Zajęcia z podstaw Nordic Walkingu.
  15.00 - Obiad.
  15.30 - Gry i zabawy na lądzie. Podsumowanie dnia.

  Czwartek 
  9.00 - Apel pod masztem.
  9.15 - Wyjazd do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.
  ok. 13.00 - Posiłek – II śniadanie w formie suchego prowiantu.
  14.45 - Powrót do Centrum Żeglarskiego.
  15.00 - Obiad.
  15.30 - Gry i zabawy na lądzie. Podsumowanie dnia.

  Piątek 
  9.00 - Apel pod masztem.
  9.15 - Wycieczka do Straży Pożarnej. 
  12.30 - Posiłek – II śniadanie.
  13.00 - Chrzest półkolonistów. 
  14.30 - Podsumowanie półkolonii. Wręczenie dyplomów. Ognisko z kiełbaskami. Gry i zabawy na lądzie. Podsumowanie półkolonii.
  16.00 - Zakończenie półkolonii.

  Miejsce: Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, Szczecin.
  Cena: 330 zł


  Szczegółowych informacji udziela Mateusz Szubski, tel. 91 460 08 44 wew. 26.

  Rekrutacja elektroniczna.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku