• W terminie od 12 do 25 czerwca 2017 r. prowadzący sekcje żeglarstwa morskiego na s/y Magnolia przebywa na urlipie. W tym czasie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem dla sekcji żeglarstwa morskiego na s/y Dar Szczecina, a prowadzącym będzie Jerzy Szwoch.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku